Pogoji uporabe spletne strani

Vsebina, objavljena na spletni strani DemiNet.si, se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

DemiNet se bo trudil zagotoviti najbolj točno in ažurno vsebino na spletnih straneh, vendar ne prevzema nobenih garancij o njeni točnosti in/ali ažurnosti. DemiNet lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti DemiNet niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani DemiNet, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletni strani DemiNet, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

S spletno stranjo deminet.si upravlja podjetje DemiNet, Jan Demšar s.p., Studeno 5, 4228 Železniki.